Toolkit sa Visualization ng The Meadoway

Toolkit sa Visualization ng The Meadoway

Nakipagtulungan ang Toronto and Region Conservation Authority (TRCA) sa Perkins+Will at sa Future Landscapes para bumuo ng toolkit sa visualization na nagpapakita sa posibleng hitsura at pakiramdam ng The Meadoway sa hinaharap.

Layunin ng toolkit na ito na palakasin at ipagdiwang ang The Meadoway sa pamamagitan ng kaakit-akit na biswal na pagkakakilanlan at kuwento. Kasama rito ang mga pangkonseptong pag-render, sketch, at mga animation.

Tuklasin ang Toolkit

MGA PAGSASALARAWAN NG KONSEPTO

Ellesmere Ravine Crossing

Ellesmere ravine

Noon

Pagkatapos (Pumili ng larawan para tingnan ang buong sukat)

Multi-Use Trail Intersections

trail intersection before construction

Noon

architectural rendering of trail intersection after completion of The Meadoway

Ngayon

Urban Agriculture

Thomson gardens

Noon

conceptual rendering of urban agriculture in The Meadoway

Ngayon

Highland Creek Crossing

Highland Creek crossing

Noon

Pagkatapos (Pumili ng larawan para tingnan ang buong sukat)

Western Gateway

The Meadoway Western Gateway before photo

Noon

architectural rendering of The Meadoway Western Gateway after completion

Ngayon

Givendale Gardens

The Meadoway Givendale Gardens before photo

Noon

architectural rendering of Givendale Gardens after completion of The Meadoway

Ngayon

Highland Creek

The Meadoway Highland Creek before photo

Noon

architectural rendering of The Meadoway Highland Creek after completion

Ngayon

Eastern Entrance

The Meadoway Eastern Entrance before photo

Noon

architectural rendering of The Meadoway Eastern Entrance after completion

Ngayon

Child’s Eye View

wildflowers in meadow

Noon

artist rendering of children with butterfly nets exploring The Meadoway

Ngayon

Wetland Zone

Wetland area

Noon

Artist rendering of wetland area after completion of The Meadoway

Ngayon

Morningside Meadows

Morningside Meadows

Noon

architectural rendering of Morningside Meadows after completion of The Meadoway

Ngayon

Road Crossings

road crossing

Noon

architectural rendering of a typical Meadoway road crossing

Ngayon

MGA VIDEO AT ANIMATION

The Meadoway – Ngayon

The Meadoway – Bukas

Pagtingin sa HInaharap – Diskarte sa Pagyuyugto

MAPA NG TOOLKIT NG VISUALIZATION

Binuo ang mapang ito, na sumasaklaw sa kahanga-hangang pitong metro, bilang tool para sa aming mga kaganapan sa pakikipag-ugnayan sa publiko. Maaaring tingnan ng mga kalahok ang buong haba ng The Meadoway, ituro ang mga lugar ng may oportunidad na mapabuti, at magbigay ng feedback.

Nagtatampok ang gilid ng mapa ng iba’t ibang “maliliit na aktibidad” na nagbibigay ng karagdagang impormasyon at hinihikayat ang karagdagang pag-uusap.

Nilagyan ng label ang buong mapa, na binibigyang-diin ang mga koneksyon sa komunidad, mga pagkakahanay sa riles sa hinaharap, mga tawiran sa hinaharap, at mga natural na pasilyo.

ULAT NG TOOLKIT NG VISUALIZATION

Sa simula ng isang taong proyekto para mabuo ang Toolkit sa Visualization, naglabas sina Perkins at Will ng isang masaklaw na ulat na may mga pag-aaral ng kaso at isang pangkalahatang ideya.

Puwede kang mag-download ng PDF na kopya ng ulat DITO, , o tingnan ang ulat gamit ang document reader sa ibaba. Piliin ang Basahin Ngayon para sa full-screen view; piliin ang arrow na pakanan para pumunta sa susunod na pahina.