Kasaysayan ng Proyekto

Kasaysayan ng Proyekto

Nagsimula ito noong 2012 sa isang ideya: Bakit hindi isaalang-alang muli ang hindi masyadong nagagamit na espasyo sa ilalim ng isang hydro corridor at gawing magagamit ang malawak na damuhan?

Magbibigay-daan ito sa mga residente na umugnay sa kalikasan at tumulong sa sa eco-system ng lungsod. Kaya nagkaroon ng Scarborough Center Butterfly Trail (SCBT).

Ang saklaw ng SCBT ay mula sa Thomson Memorial Park malapit sa McCowan Road at Lawrence Avenue East na may habang 3.25 kilometro hanggang sa Scarborough Golf Club Road.

Bago ang 2011, walong beses na tinatabasan ang 40 hektaryang seksyon ng The Meadoway kada taon, at walang makikitang naninirahang hayop at ibang halaman dito. Ngayon, isa nang luntiang komunidad ang site ng SCBT na kumakalinga sa iba’t ibang klase ng paru-paro, pollinator, ibon, at mga ligaw na bulaklak.

pollinator planting event on Scarborough Centre Butterfly Trail

Kasabay ng pagtatagumpay ang pagnanais na makagawa nang higit pa. Pinag-iisipan ng mga visionary sa likod ng proyekto ng SCBT kung maaaring palawigin ang ideya. At naisakatuparan ito, dahil sa malaking suporta ng Weston Family Foundation.

Noong 2018, inilunsad ang The Meadoway.

two women with stroller walk along Scarborough hydro corridor trail

PANGKALAHATANG IDEYA NG THE MEADOWAY

Sa kalaunan, magkakaroon ang The Meadoway para sa paglalakad, pagbibisikleta at iba pang gamit, na posibleng para sa bago at pinahusay na mga pampublikong lugar at lugar ng pagtitipon sa loob at paligid ng hydro corridor.

Sa kasalukuyan, nasa 40 hektarya sa kabuuan ang naisaayos na sa luntiang kapaligiran nito sa loob ng The Meadoway, at humigit-kumulang na 10 kilometro ng mga multi-use na daanan ang naitayo na.

Layunin ngayon na palawigin ang kasalukuyang network ng daanan at ang programang pagsasaayos sa meadow sa buong 16 na kilometrong kahabaan ng The Meadoway.

Isusulong ng pagsasama ng The Meadoway sa mga kapitbahayan, parke, mga pampublikong access point, at iba pang sistema ng trail ang pagiging konektado ng komunidad at paghuhusayin ang network ng mga daanan ng bisikleta sa GTA.

Makakatulong ang pagsasaayos sa kasalukuyang corridor na may tahanan ng iba’t ibang hayop sa urban greenspace ng lungsod at magpapahusay sa ecological diversity.

MGA PRINSIPYO NG PROYEKTONG THE MEADOWAY

Gagabayan ng sumusunod na mga prinsipyo ang pagbabagong-anyo ng hydro corridor para maging The Meadoway:

 

MGA KONEKSYON

MGA KONEKSYON
Dapat likhain ang isang maayos na koneksyon mula silangan pakanluran para maiugnay ang Rouge National Urban Park sa downtown Toronto. Muling itataguyod ng The Meadoway ang orihinal na link sa mga ravine system ng rehiyon na dumadaan sa kahabaan ng hilaga patimog ng corridor.

NATURAL NA KALIKASAN AT PAG-AARAL

NATURAL NA KALIKASAN AT PAG-AARAL
Ipapanumbalik at pahuhusayin ng paglikha ng tahanan ng iba’t ibang hayop ang The Meadoway para maging isang likas na luntian at ecological diversity sa loob ng lungsod. Dapat pataasin ng pagsasaayos at pagsasaprograma ng The Meadway ang access sa iba’t ibang hanay ng user upang makatuklas, matututo, at masiyahan sila sa greenspace sa lungsod. Ito ang magiging daan para sa pangangasiwa, pag-aaral, at pananaliksik sa mga likas na tahanan.

PAGLILIBANG

PAGLILIBANG
Pasisiglahin ng The Meadoway ang mga oportunidad para makapaglibang sa labas kasama ang network ng daanan o mga nakapaligid na lugar, para sa maraming magkakaibang uri ng user at komunidad o kapitbahayan.

TRANSPORTASYON

TRANSPORTASYON
Mapapababa ng dumaraming oportunidad para sa alternatibo, hindi de-sasakyang paraang ng transportasyon sa loob ng Malaking Bahagi ng Toronto ang pagdepende sa sasakyan at nagsusulong ng pantay-pantay na access. Isusulong ng corridor ang paglalagay ng multi-modal na sistema ng transportasyon.

KOMUNIDAD AT PAMPUBLIKONG MUNDO

KOMUNIDAD AT PAMPUBLIKONG MUNDO
Pangangasiwaan ng Meadoway ang mga oportunidad para mapahusay ang pagiging konektado sa loob at sa pagitan ng mga komunidad, pati na rin sa lokal na kapaligiran. Magbibigay ito ng iba’t ibang pampublikong lugar para magtipon-tipon at makipaghalubilo ang mga tao, para suportahan ang mga kaganapan sa komunidad at para magbigay-daan sa malikhaing pagpapahayag.

revitalization

BLUEPRINT PARA SA PAGPAPASIGLA
Sa buong proseso at sa pagpapatupad, magsisilbing modelo ang The Meadoway sa kung paano matagumpay na pasisiglahin at muling magagamit ang mga hydro corridors sa lokal at pang-internasyong konteksto